Zoznam partnerských univerzít v programe Erasmus+

Kód univerzity Partnerská univerzita Fakulta
A GRAZ02 Graz university of Technology FPT
A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz FŠT
BG SOFIA03 University of National and World Economy in Sofia FSEV
CZ BRNO01 Vysoké učení technické Brno FPT, FSEV
CZ BRNO02 Mendelova univerzita v Brně FSEV
CZ BRNO05 Masarykova univerzita Brno FZ
CZ BRNO10 Univerzita Obrany Brno FŠT, FSEV
CZ BRNO01 Brno University of Technology FŠT, FPT, FSEV
CZ CESKE04 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích FSEV
CZ LIBEREC01 Technická uiniverzita v Liberci FZ
CZ PARDUB01 Univerzita v Pardubice FPT, FŠT
CZ PRAHA02 Česká zemědělská univerzita v Praze FPT
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze FZ
 CZ PRAHA10 České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav vyšších studií FSEV
CZ PRAHA10 České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství  FZ
CZ PRAHA11 The college of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s. FSEV
CZ PRAHA20 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu PLT, FSEV
CZ PRAHA29 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. FSEV
CZ OSTRAVA01 VSB Technical University of Ostrava FŠT, FPT, FSEV
CZ LIBEREC01 Technical University of Liberec FPT, FŠT, VILA, FZ
CZ PRAHA21 Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. FSEV
CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci FZ, PLT
CZ USTINAD01 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem FZ
CZ ZLIN01 Tomas Bata University in Zlín FZ, FPT, FŠT, FSEV
D DEGGEND01 Technische Hochschule Deggendorf FSEV, FŠT/FPT
D ZWICKAU01 Westsächsische Hochschule Zwickau FSEV, FŠT/FPT
E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia FSEV
E VALENCI01 Universidad de Valencia PLT, FSEV
E_VALENCI11 Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" PLT,FSEV
E ALICANT01 Universidad de Alicante FŠT/FPT, PLT/FSEV
SF_KUOPIO12 Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland) PLT
F AMIENS01 Université de Picardie Jules Verne PLT, FSEV, FŠT
F SCEAUX01 EPF Ecole d´ingénieurs FŠT
F ANGERS01 Université d´Angers FŠT
G LARISSA02 TEI of Thessaly FSEV, FST, PLT
G TRIPOLI03 University of Peloponnese PLT
HR PULA01 Juraj Dobrila University of Pula FSEV
HU GYOR01 Széchenyi István University PLT, FZ, FŠT, FPT, FSEV
I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna PLT/FSEV
I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna, Facoltá di Conservazione dei Beni Culturali VILA
I PADOVA01 Universitá degli studi di Padova FunGlass
I PARMA01 Universitá Degli Studi di Parma PLT
I PARMA01 Universitá Degli Studi di Parma FŠT
LT KLAIPED07  Lithuania Business University  of Applied Science  FSEV
LT VILNIUS06 Mykolas Romeris University  PLT
LT SIAULIA01 Siauliai University FSEV
LT VILNIUS10 Vilniaus Kolegija FSEV
LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology FSEV
MK OHRID01 University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle” Ohrid FSEV
PL GDYNIA01 Gdynia Maritime University FSEV
PL OPOLE01 University of Opole PLT
PL OPOLE02 Opole University of Technology FŠT
PL PULTUSK01 Pultusk Academy of Humanities FZ
PL LOMZA03 The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Lomza FSEV
PL WROCLAW25 The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces FŠT, FSEV, PLT
PL GLIWICE01 Politechnika Slaska (Silesian University of Technology) FPT, FŠT
PL POZNAN02 Politechnika Poznanska - Poznan University of Technology FŠT
PL NYSA01 University of Applied Sciences in Nysa FŠT
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice PLT
PL KRAKOW03 Politechnika Krakowska – Crcow University of Technology FPT, VILA
PL KRAKOW02 AGH University of Science and Technology VILA
PL BIELSKO02 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej FŠT, FSEV, PLT
PL BIELSKO06 Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna FSEV
PL TORUN01 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu FZ
PL WARSZAW23 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PLT, FSEV
PL CZESTOC01 Politechnika Czestochowska FSEV
P BRAGANC01 Instituto Politecnico de Braganca FSEV, FŠT, FPT, FZ, VILA
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani PLT
SI NOVO-ME10 Fakulteta za organizacijske študije v Movem Mestu FSEV, PLT
TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University FPT/FŠT