Kontakt

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov

Erasmus+ kancelária

Fakultná budova B

3. poschodie, č. dverí 323

Študentská 2

911 50 Trenčín

 

e-mail: erasmus@tnuni.sk
Web: www.erasmus.tnuni.sk
PIC kód 967384396

 

Inštitucionálny Erasmus+ koordinátor:

Dana Jamborová
E-mail: erasmus@tnuni.sk
Tel.: +421 32 74 00 130


Fakultní Erasmus+ koordinátori:

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Marcel Kordoš
marcel.kordos@tnuni.sk

 

Fakulta špeciálnej techniky

Alena Breznická
alena.breznicka@tnuni.sk

 

Fakulta zdravotníctva

Pavel Grabczak
pavel.grabczak@tnuni.sk

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Ján Vavro
darina.ondrusova@fpt.tnuni.sk

 

Celouniverzitné pracovisko Politológia

Pavol Struhár
pavol.struhar@tnuni.sk