Mobility pre ZS ak. r. 2017/2018

Zoznam schválených mobilít pre zimný semester 2017/2018:

 

P.č. Priezvisko Meno Fakulta
1 Pápešová Diana FSEV
2 Laczko Martin KPol
3 Ostrovská Nina FSEV
4 Miklová Barbora FSEV
5 Milanová Alexandra Viktória FSEV
6 Smirnov Roman PLT
7 Macháč Matej FSEV
8 Loduha Michal FSEV
9 Vrábelová Nina FZ/ fyzioterapia
10 Vlková Zuzana FZ/ fyzioterapia
11 Šuhajdová Dana FZ/ LVMZ
12 Nikolskyi Leontii FST
13 Kyrylo Kabak FSEV
14 Mokryš Denis FSEV
15 Štefanov Martin FPT
16 Kukula Branislav FSEV
17 Agricolová Karolína FPT/ Text. navrh.
18 Landlová Simona FPT/ Text. navrh.
19 Stuhl Milan PLT
20 Duhárová Andrea FSEV
21 Juraj Križek FSEV