Zoznam partnerských univerzít v programe Erasmus+

Kód

Partner

Fakulta

Počet študentov

A GRAZ02

Graz university of Technology

FPT

1

A LINZ01

Johannes Kepler Universität Linz

FŠT

0

BG SOFIA03

University of National and World Economy in Sofia

FSEV

2

CZ BRNO01

Vysoké učení technické Brno

FPT, FSEV

1

CZ BRNO02

Mendelova univerzita v Brně

FSEV

2

CZ BRNO05

Masarykova univerzita Brno

FZ

 2

CZ BRNO10

Univerzita Obrany Brno

FŠT, FSEV

 4

CZ BRNO01

Brno University of Technology

FŠT, FPT, FSEV

 1

CZ CESKE04

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

FSEV

2

CZ LIBEREC01

Technická uiniverzita v Liberci

FZ

2

CZ PARDUB01

Univerzita v Pardubice

FPT, FŠT

5+3

CZ PRAHA02

Česká zemědělská univerzita v Praze

FPT

2

CZ PRAHA07

Univerzita Karlova v Praze

FZ

1

 CZ PRAHA10

České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav vyšších studií

FSEV

10

CZ PRAHA10

České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 FZ

 2

CZ PRAHA11

The college of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

FSEV

5

CZ PRAHA20

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu

PLT, FSEV

3+1

CZ PRAHA29

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

FSEV

10

CZ OSTRAVA01

VSB Technical University of Ostrava

FŠT, FPT

2

FSEV

1

CZ LIBEREC01

Technical University of Liberec

FPT, FŠT, VILA

2+2+2

CZ PRAHA21

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

FSEV

 4+2

CZ OLOMOUC01

Univerzita Palackého v Olomouci

FZ, PLT

6 + 2

CZ USTINAD01

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

FZ

6

CZ ZLIN01

Tomas Bata University in Zlín

FZ, FPT, FŠT, FSEV

2+2+4+2

D DEGGEND01

Technische Hochschule Deggendorf

FSEV, FŠT/FPT

2+2

D ZWICKAU01

Westsächsische Hochschule Zwickau

FSEV, FŠT/FPT

2+2

E VALENCI02

Universidad Politécnica de Valencia

FSEV

4

E VALENCI01

Universidad de Valencia

PLT, FSEV

8

E_VALENCI11

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

PLT,FSEV

2 + 2

E ALICANT01

Universidad de Alicante

FŠT/FPT, PLT/FSEV

2+2

SF_KUOPIO12

Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland)

PLT

2

F AMIENS01

Université de Picardie Jules Verne

PLT, FSEV, FŠT

4

F SCEAUX01

EPF Ecole d´ingénieurs

FŠT

2

F ANGERS01

Université d´Angers

FŠT

2

G LARISSA02

TEI of Thessaly

FSEV, FST, PLT

2+2+2

G TRIPOLI03

University of Peloponnese

PLT

3

HR PULA01

Juraj Dobrila University of Pula

FSEV

 2

HU GYOR01

Széchenyi István University

PLT, FZ, FŠT, FPT, FSEV

2+2+2+2

I BOLOGNA01

Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna

PLT/FSEV

2+5

I BOLOGNA01

Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna, Facoltá di Conservazione dei Beni Culturali

VILA

3

I PADOVA01

Universitá degli studi di Padova

FunGlass

4

I PARMA01

Universitá Degli Studi di Parma

PLT

2

I PARMA01

Universitá Degli Studi di Parma

FŠT

2

 

LT KLAIPED07

 Lithuania Business University  

 of Applied Science

FSEV

4

LT VILNIUS06

Mykolas Romeris University 

PLT

3

Siauliai University

FSEV

2

LT SIAULIA01

LT VILNIUS10

Vilniaus Kolegija

FSEV

2

LT KAUNAS02

Kaunas University of Technology

FSEV

2

MK OHRID01

University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle” Ohrid

FSEV

2

PL GDYNIA01

Gdynia Maritime University

FSEV

2

PL OPOLE01

University of Opole

PLT

2

PL OPOLE02

Opole University of Technology

FŠT

2

PL PULTUSK01

Pultusk Academy of Humanities

FZ

0

PL LOMZA03

The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Lomza

FSEV

2

PL WROCLAW25

The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces

FŠT, FSEV, PLT

3

PL GLIWICE01

Politechnika Slaska (Silesian University of Technology)

FPT, FŠT

2+2

PL POZNAN02

Politechnika Poznanska - Poznan University of Technology

FŠT

2

PL NYSA01

University of Applied Sciences in Nysa

FŠT

2

PL KATOWIC01

University of Silesia in Katowice

PLT

5

PL KRAKOW03

Politechnika Krakowska – Crcow University of Technology

FPT, VILA

2

PL KRAKOW02

AGH University of Science and Technology

VILA

1

PL BIELSKO02

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

FŠT, FSEV, PLT

6

PL BIELSKO06

Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna

FSEV

5

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

FZ

2

PL WARSZAW23

Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

PLT, FSEV

3

PL CZESTOC01

Politechnika Czestochowska

FSEV

P BRAGANC01

Instituto Politecnico de Braganca

FSEV, FŠT, FPT, FZ, VILA

5+5+2+2+2

SI LJUBLJA01

Univerza v Ljubljani

PLT

2

SI NOVO-ME10

Fakulteta za organizacijske študije v Movem Mestu

FSEV, PLT

1

TR SAMSUN01

Ondokuz Mayis University

FPT/FŠT

5